Obrenovac

Obrenovac • Grad Beograd
Beograd / Obrenovac

Turističke informacije

Obrenovac

Obodna beogradska opština Obrenovac prostire se između reke Save i početka Šumadije, a presecana je dolinama Kolubare i Tamnave. Na površini od 409 kvadratnih kilometara, živi 75.949 stanovnika, u naseljima: Baljevac, Barič, Belo Polje, Brgulice, Brović, Veliko Polje, Vukićevica, Grabovac, Draževac, Dren, Zabrežje, Zvečka, Jasenak, Konatice, Krtinska, Ljubinić, Mala Moštanica, Mislođin, Obrenovac, Orašac, Piroman, Poljane, Ratari, Rvati, Skela, Stubline, Trstenica, Urovci i Ušće.

Jozića koliba je istorijsko-ekološki lokalitet na obali Kolubare, u kome je utočište za ptice i druge životinje i rezervat zaštićenih hrastova lužnjaka. Manastir Prenos moštiju sv. Nikole u Grabovcu podignut je za vladavine kralja Dragutina, krajem 13. veka.

Termoelektrana „Nikola Tesla“ daje više od polovine ukupno proizvedene električne energije u Srbiji.