Kladovo

Kladovo • Istočna Srbija
Istočna Srbija / Borski okrug / Kladovo

Turističke informacije

Kladovo

Na putu za Rumuniju, uz sam Dunav, nedaleko od Đerdapa – jedne od najvećih brana na svetu, nalaze se grad i opština Kladovo. Opština ima oko 24.000 stanovnika, od toga 10.000 živi u samom gradu Kladovu a ostali u okolnim selima. Kladovo je najprivlačnije upravo zbog hidroelektrane Đerdap koja je u neposrednoj blizini, kao i Dunava sa čije druge strane leži Rumunija.

I ovaj deo Srbije bogat je brojnim istorijskim spomenicima. Tu su Trajanova tabla i ostaci Trajanovog mosta. Reč je o obeležjima koja je za sobom ostavio rimski car Trajan oko 100. godine nove ere. Nedaleko od Trajanovih obeležja nalazi se i utvrđenje Diana koje je podignuto je početkom prvog veka i bilo je namenjeno stacioniranju rimskih vojnih jedinica koji su čuvali Dunav koji je predstavljao severnu granicu Rimskog carstva. Gotovo 14 vekova kasnije Turci su podigli svoje utvrđenje – tvrđavu Fetislam, što u prevodu znači „Pobeda islama“ sa ciljem da utvrde svoje pozicije na ovom strateški važnom delu reke, budući da je to najistaknutiji deo kopna prema (danas rumusnkoj) strani Dunava.

Svakako najznamenitija građevina ovog dela Srbije jeste hidrocentrala Đerdap koja se nalazi između Rumunije i Srbije i predstavlja jednu od najvećih hidroelektrana u svetu! U Kladovu se nalazi i arheološki muzej Đedrap u kom se čuva veliko antropološko nasleđe iz ovog podunavskog predela.