Ćićevac

Ćićevac • Centralna Srbija
Rasinski okrug / Centralna Srbija / Ćićevac

Turističke informacije

Ćićevac

Svako ko putuje glavnom saobraćajnicom kroz Srbiju, auto-putom Beograd-Niš mora da prođe kroz Ćićevac. Reč je o maloj opštini – gradu, 10 kilometara severno od Kruševca. Nekada je ovo područje bilo močvarno, a ispod njega se nalaze brojni vodni tokovi.

Iako voda znači život, ona znači neretko i strah. Veliki vir u Ćićevcu podzemnim kanalima povezan je sa Moravom, pa se u njemu dugo niko nije kupao jer se verovalo da nema dna.

Svakako jedno od bitnih znamenja Ćićevca je Stalać – srednjovekovno utvrđenje zamišljeno kao zaštita Kruševca. U tom mestu su nađeni i ostaci pekare iz rimskog doba.