Bački Petrovac

Bački Petrovac • Vojvodina
Vojvodina / Južno-Bački okrug / Bački Petrovac

Turističke informacije

Bački Petrovac

Bački Petrovac se nalazi u južnoj Bačkoj, na regionalnom putu Novi Sad – Sombor, a od Beograda je udaljen 150 kilometara. Opština Bački Petrovac obuhvata područja naselja Bački Petrovac, Gložan, Maglić i Kulpin i ima oko 13.300 stanovnika. U Bačkom Petrovcu i Gložanu žive pretežno Slovaci, u Kulpinu Slovaci i Srbi, dok je Maglić srpsko naselje.

Ovaj kraj karakterišu bogata i plodna polja sa oazama voćnjaka i vinograda, mreža kanala i reka Dunav. Od kulturne baštine ističe se stara kuća iz 18. veka koja je kulturno dobro narodnog graditeljstva od posebnog značaja. Tu su i Stara crkva u selu Kulpin, zatim stara Gimnazija i Narodni muzej. Od manifestacija ističu se Slovačke narodne svečanosti i Festival kulena.